Μυοκτονία

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ


ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ.
Στα χημικά μέσα ανήκουν οι δολωματικοί σταθμοί με τρωκτικοκτόνο δόλωμα, που τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία (συνήθως σε εξωτερικούς χώρους) ανάλογα πάντα με το χώρο και την έκταση του προβλήματος. Είναι το πιο συχνό μέσω για την αντιμετώπιση των τρωκτικών ειδικά όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτών.
Στα μη χημικά ανήκουν οι παγίδες πολλαπλών συλλήψεων τρωκτικών, προτιμώνται να χρησιμοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις ευαίσθητων χώρων (κυρίως εσωτερικούς χώρους), όπως οι χώροι τροφίμων ή γενικά όπου δεν επιτρέπεται η χρήση τρωκτικοκτόνων. Επίσης είναι ιδανικές για χώρους όπου μετά από εφαρμογή προγράμματος τρωκτικοκτονίας εξακολουθεί να παραμένει μικρός αριθμός τρωκτικών, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δολωματικούς για καλύτερο αποτέλεσμα. Τέλος επιβάλλεται η χρήση τους όπου επιθυμείται η γρήγορη καταπολέμηση τρωκτικών και ειδικότερα των μικρών ποντικών, καθώς οι επίμυες ή οι αρουραίοι δεν παγιδεύονται εύκολα. Τοποθετούνται κυρίως στους χώρους διέλευσης των τρωκτικών.
Τέλος, η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών αλλά και των παγίδων γίνεται έπειτα από μία δική μας επίσκεψη στο χώρο σας πάντα σε συνεννόηση μαζί σας , η οποία δεν χρεώνεται προκειμένου να εντοπίσουμε τα κατάλληλα για το χώρο σας , σημεία που θα τοποθετηθούν οι δολωματικοί σταθμοί ή/και παγίδες πολλαπλών συλλήψεων αλλά και για να προσδιοριστεί η έκταση του προβλήματος.
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
Πρόκειται για σκευάσματα εύχρηστα που προσελκύουν και καταπολεμούν τα τρωκτικά που έχουν ανθεκτικότητα φέροντας άμεσο αποτέλεσμα.
Καταναλώνοντας τα τρωκτικά τη δόλωση τα τρωκτικά μουμιοπιούνται χωρίς να υπάρχουν δυσάρεστες οσμές στο χώρο.
Η τρωκτικοκτόνο δόλωση δρα σε 3-4 μέρες έπειτα από την κατανάλωσή της.
Δεν σκορπίζεται στον αέρα οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για χώρους που περιέχουν τρόφιμα και δεν αλλοιώνεται με την υγρασία, δηλαδή έχει διάρκεια.
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ / ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Σωστή συντήρηση και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων: Να καλυφθούν οποιαδήποτε πέρασμα ( ανοίγματα, τρύπες, κοιλότητες ) που έχει τη δυνατότητα το τρωκτικό να εισέλθει στο χώρο.
Καθαριότητα και τακτοποίηση του χώρου: Πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο οποιαδήποτε αντικείμενα μπορεί το τρωκτικό να χρησιμοποιήσει σαν καταφύγιο καθώς και αντικείμενα που δεν έχουν συχνή χρήση δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε γωνιές και ακίνητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ελαχιστοποίηση μέσων διαβίωσης: Οποιαδήποτε τροφή προσελκύει το τρωκτικό (ξηροί καρποί, δημητριακά, λιπαρές ουσίες) πρέπει να φυλάγονται σε καλά κλειστούς μεταλλικούς κάδους, ενώ παράλληλα πρέπει να αποκλειστεί η πρόσβαση στο νερό.

Μυοκτονία

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

Καλέστε μας Τώρα