ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρία μας προμηθεύει και εγκαθιστά υλικά και μέσα πυροπροστασίας όπως πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, πυρίμαχες κουβέρτες,συστήματα τοπικής εφαρμογής, φωτισμούς εξόδου κινδύνου.
Συντήρηση πυροσβεστήρων: Η συντήρηση πυροσβεστήρων πρέπει να γίνεται ετησίως, αφού είναι απαραίτητη για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους. Η συντήρηση γίνεται σύμφωνα πάντα με το έτος κατασκευής του κάθε Πυροσβεστήρα και τα διαστήματα ισχύουν από την ημερομηνία εγκατάστασης του πυροσβεστήρα και όχι αργότερα από ένα χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής του πυροσβεστήρα.
Αναγόμωση πυροσβεστήρων: Η διαφορά της αναγόμωσης με την συντήρηση είναι ότι στην αναγόμωση αντικαθιστάται το περιεχόμενο του πυροσβεστήρα με νέο, βεβαιώνοντας πάντα για την καταλληλότητα του πυροσβεστήρα πριν δοθεί στον πελάτη. Η αναγόμωση διεξάγεται πάντα κατά τα 5,10,15 έτη κατασκευής του πυροσβεστήρα, ενώ πιθανό είναι να χρειαστεί και νωρίτερα ανάλογα από την χρήση του.
Εργαστηριακός έλεγχος των πυροσβεστήρων: Στον έλεγχο αυτό γίνονται τα εξής:
Για τους πυροσβεστήρες (σκόνης-νερού-αφρού) γίνεται υδροστατική δοκιμή μόνο στο 10ο έτος ,δεδομένου ότι στο 200 έτος χρίζεται ακατάλληλο.
Για τους πυροσβεστήρες (διοξειδίου) γίνεται υδροστατική δοκιμή στο 10ο έτος και έπειτα κάθε 5 ή 6 χρόνια ανάλογα με την συμπεριφορά που είχε κατά την υδροστατική δοκιμή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Καλέστε μας Τώρα